Mesalazine Teva Tabl 300x500mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

  • Stootbehandeling (acuut inflammatoir stadium)

3x500 mg per dag ('s morgens, 's middags en 's avonds). Indien nodig mag de orale dosisopgedreven worden tot 3x1000 mg per dag.

  • Na vermindering van de ziekteverschijnselen van de acute fase (in het algemeen na 8 tot 12weken) en bij preventieve behandeling op lange termijn: 3x500 mg per dag ('s morgens, 's middagsen 's avonds).

De dosering zal aangepast worden aan de evolutie van de ziekte.

De behandeling niet plots onderbreken.

Pediatrische patiënten

Er bestaat slechts beperkte documentatie in verband met een effect bij kinderen (6-18 jaar).

- Kinderen van 6 jaar en ouder

• Actieve ziekte: individueel te bepalen, starten met een dosis van 30-50 mg/kg/dag in verschillendeinnames. Maximale dosis: 75 mg/kg/dag in verschillende innames. De totale dosis mag niet hoger zijndan 4 g/dag (maximale dosis bij volwassenen).

• Onderhoudsbehandeling: individueel te bepalen, starten met een dosis van 15-30 mg/kg/dag inverschillende innames. De totale dosis mag niet hoger zijn dan 2 g/dag (aanbevolen dosis bijvolwassenen).

Het wordt over het algemeen aanbevolen om de helft van de dosis voor volwassenen toe te dienen aankinderen tot een lichaamsgewicht van 40 kg; en de normale dosis voor volwassenen bij kinderen diemeer dan 40 kg wegen.

Wijze van toediening

De tabletten zijn in te nemen na de maaltijd met wat vloeistof

De tabletten mogen noch gedeeld, noch verbrijzeld worden.

Samenstelling

Mesalazine Teva 500 mg maagsapresistente tabletten bevat 500 mg mesalazine.

  • Lijst van hulpstoffen:

Microkristallijne cellulose

Colloïdaal siliciumoxide

Polyvidon K 25

Polyvidon K90

Crospovidon

Magnesiumstearaat

Hypromellose

Macrogol

Methacrylzuur copolymeer type A

Methacrylzuur copolymeer type B

Triethylcitraat

Talk

Titaan dioxide (E171)

Geel ijzeroxide (E172)

Indicatie

Symptomatische behandeling van rectocolitis ulcerosa en van de ziekte van Crohn.

Voorkomen van recidieven van rectocolitis ulcerosa.

Details
CNK1652288
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte111 mm
Lengte113 mm
Diepte114 mm
Verpakkingshoeveelheid300
Bijsluiter