Evra Patch 9

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

 • Er mag slechts één pleister voor transdermaal gebruik tegelijk worden gedragen.
 • Elke gebruikte pleister voor transdermaal gebruik wordt verwijderd en onmiddellijk vervangen door een nieuwe, telkens op dezelfde dag van de week ('vervangdag'), namelijk op dag 8 en dag 15 van de cyclus.
 • De vervanging van pleisters voor transdermaal gebruik mag op elk moment van de geplande vervangdag plaatsvinden.
 • In de vierde week wordt geen pleister voor transdermaal gebruik gedragen, deze week begint op dag 22
 • Een nieuwe anticonceptiecyclus begint op de dag volgend op de week waarin geen pleister voor transdermaal gebruik wordt gedragen

Toedieningswijze

 • De pleister moet worden aangebracht op een schone, droge, onbehaarde, intacte gezonde huid op de bil, het abdomen, de buitenkant van een bovenarm of de bovenkant van de romp op een plaats waarvan hij niet kan worden afgewreven door nauwsluitende kleding.
 • De pleister mag niet worden aangebracht op de borsten of op huid die rood of geïrriteerd is of waarin een snijwond zit.
 • Elke volgende pleister moet op een andere plaats op de huid worden aangebracht om eventuele irritatie te voorkomen, hoewel opeenvolgende pleisters op hetzelfde lichaamsdeel mogen worden aangebracht.
 • De pleister moet stevig worden aangedrukt totdat de randen goed vastplakken.
 • Om te voorkomen dat een pleister voor transdermaal gebruik niet goed blijft plakken mag geen make-up, crème, lotion, poeder of een ander product voor lokale toepassing op het huidgedeelte worden gebracht waarop op dat moment een pleister zit of op korte termijn een dergelijke pleister zal worden aangebracht
 • De pleister mag niet worden geknipt, beschadigd of op welke manier dan ook worden veranderd, aangezien dit de werkzaamheid van de anticonceptie kan verminderen.
Indicatie

Transdermale anticonceptie (cyclische) voor vrouwen gedurende hun vruchtbare periode....

Contra indicatie

Gecombineerde hormonale contraceptiva (CHC's) mogen in de volgende situaties niet worden gebruikt. Wanneer één van deze aandoeningen optreedt tijdens het gebruik van EVRA, dient men onmiddellijk te stoppen met EVRA.• Aanwezigheid van of risico op veneuze trombo-embolie (VTE)• Veneuze trombo-embolie – bestaande VTE (bij gebruik van antistollingsmiddelen) of VTE in de voorgeschiedenis (bijv. diepe veneuze trombose [DVT] of longembolie [PE]• Bekende erfelijke of verworven predispositie voor veneuze trombo-embolie, bijvoorbeeld APC-resistentie (waaronder factor V-Leiden), antitrombine III-deficiëntie, proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie• Zware operatie met langdurige immobilisatie• Een hoog risico op veneuze trombo-embolie door de aanwezigheid van meerdere risicofactoren• Aanwezigheid van of risico op arteriële trombo-embolie (ATE)• Arteriële trombo-embolie – bestaande arteriële trombo-embolie, voorgeschiedenis van arteriële trombo-embolie (bijv. myocardinfarct) of prodromale aandoening (bijv. angina pectoris)• Cerebrovasculaire ziekte – bestaande beroerte, voorgeschiedenis van beroerte of prodromale aandoening (bijv. TIA (transient ischaemic attack))• Bekende erfelijke of verworven predispositie voor arteriële trombo-embolie, bijvoorbeeld hyperhomocysteïnemie en antifosfolipiden-antistoffen (anticardiolipine-antistoffen, lupus anticoagulans)• Voorgeschiedenis van migraine met focale neurologische symptomen• Een hoog risico op arteriële trombo-embolie als gevolg van meerdere risicofactoren of door de aanwezigheid van een ernstige risicofactor, zoals:

- diabetes mellitus met vasculaire symptomen- ernstige hypertensie- ernstige dyslipoproteïnemie.

• Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor (één van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstof(fen)• Bekend of vermoed mammacarcinoom• Endometriumcarcinoom of andere bekende of vermoede oestrogeenafhankelijke neoplasie• Leverfunctiestoornissen samenhangend met een acute of chronische hepatocellulaire aandoening• Leveradenomen of -carcinomen• Niet-gediagnosticeerde, afwijkende genitale bloedingen

Details
CNK1777218
FabrikantenGedeon Richter Benelux, Johnson & Johnson
MerkenJohnson & Johnson
Breedte88 mm
Lengte101 mm
Diepte22 mm
Verpakkingshoeveelheid9
Bijsluiter