Neo-sabenyl Ontsmetting 10l

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving
 • Desinfectie en reiniging van medische materialen en gezonde huid voor chirurgische ingreep of injecties.
 • Ontsmetting van slijmvliezen in de gynaecologie.
Gebruik

Voorzorgsmaatregelingen:

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Gebruik Neo-Sabenyl verdund in water.
 • Om het beste ontsmettende (antiseptische) effect te bekomen, wordt aanbevolen Neo-Sabenyl te verdunnen in zacht water of gekookt water (15 minuten).
 • Vermijd contact met ogen.
 • Vermijd langdurig gebruik van Neo-Sabenyl op grote oppervlakken geïnfecteerde huid.
 • Bloed en etter verminderen de activiteit van Neo-Sabenyl.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Neo-Sabenyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Ether (een vluchtige vloeistof) vermindert de activiteit van Neo-Sabenyl.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding:

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Bij zwangere vrouwen dient het gebruik van Neo-Sabenyl op grote oppervlakken en gedurende lange tijd te worden vermeden.

Borstvoeding

Bij vrouwen die borstvoeding geven, dient het gebruik van Neo-Sabenyl op grote oppervlakken en gedurende lange tijd te worden vermeden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

De gebruikelijke dosering is:

 • Reiniging van wonden, met korsten bedekte letsels, bepaalde zweren (variceuze ulcera), door een schimmel (mycose) geïnfecteerde huid, eczeem van de gehoorgang en verloskundige ontsmetting (obstetrische antisepsis): 2 tot 5 maatjes (20 tot 50 ml) per liter water verdunnen.
 • Wassen van de handen, voorbereiding van het operatieveld en verwijdering van oorsmeerproppen: 5 tot 10 maatjes (50 tot 100 ml) per liter water verdunnen.
 • Ontsmetting van recipiënten: 2 tot 4 maatjes (20 tot 40 ml) per liter water verdunnen.
 • Ontsmetting van lakens, linnen, luiers, vaat, tegels, muren, enzovoort: 5 tot 10 maatjes (50 tot 100 ml) per 5 liter water verdunnen.
 • Ontsmetting van instrumenten: 10 tot 20 maatjes (100 tot 200 ml) per liter water verdunnen. Als de chroomlaag van de instrumenten beschadigd is, dient men 20 g natriumbenzoaat per liter gebruiksklare oplossing van Neo-Sabenyl toe te voegen.

Heeft u te veel van Neo-Sabenyl gebruikt?

Wanneer u te veel van Neo-Sabenyl heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Indien men accidenteel Neo-Sabenyl inslikt, kan een vergiftiging (intoxicatie) optreden; deze kan tot uiting komen in gezichtsstoornissen (dubbelzien of diplopie), verwardheid, stuipen (convulsies), slaperigheid en ademhalingsmoeilijkheden.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts onder meer om nieraantasting te voorkomen.

Bent u vergeten Neo-Sabenyl te gebruiken?

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Als u stopt met het gebruik van Neo-Sabenyl:

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Samenstelling

Actieve bestanddelen:

 • Chlorofeen 800 mg
 • Trolamine laurylsulfaat 2,67 g

Hulpstoffen:

 • Dinatrium edetaat
 • Lavendelolie
 • Isopropylalcohol
 • Gezuiverd water q.s. ad 100 ml
Indicatie

Neo-Sabenyl is aangewezen bij:

 • Wassen van bevuilde of etterende wonden of door een schimmel (mycose) geïnfecteerde huid.
 • Reiniging van met korsten bedekte letsels en van bepaalde zweren (variceuze ulcera).
 • Verwijdering van oorsmeerproppen en reiniging van geïnfecteerd eczeem van de gehoorgang.
 • Ontsmetting van sanitair materiaal, recipiënten, linnen, lakens, luiers (ook in de wasmachine), vaat, tegels, muren, enzovoort.
 • Ontsmetting van instrumenten.
 • Wassen van handen, voorbereiding van het operatieveld en verloskundige ontsmetting (obstetrische antisepsis).
Details
CNK0154146
FabrikantenQualiphar
MerkenQualiphar
Breedte203 mm
Lengte236 mm
Diepte302 mm
Bijsluiter