Rezolsta 800mg/150mg Filmomh Tabl 30

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Volwassenen

AAIEVE PATIENTEN

  • Aanbevolen dosis: één tablet eenmaal daags, in te nemen met voedsel.

ANTIRETROVIRALE(ART)-VOORBEHANDELDE PATIENTEN

Indien geen met darunavir-resistentie geassocieerde mutaties aanwezig en in het plasma < 100.000 kopieën hiv-1-RNA per ml en >= 100 x 1 000 000 CD4+-cellen/L.

  • Aanbevolen dosis: één tablet eenmaal daags, in te nemen met voedsel.

Toedieningswijze

  • De tablet dient in zijn geheel te worden doorgeslikt.
  • Inname binnen 30 minuten na een maaltijd.
Indicatie

H

  • Infecties met het humaan immunodeficiëntievirus-1 (hiv-1) bij volwassenen van 18 jaar of ouder, in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen.
  • Het gebruik dient te worden geleid door onderzoek van het genotype.
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.Patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pugh-klasse C).Gelijktijdige toediening met de volgende geneesmiddelen is gecontra-indiceerd vanwege het mogelijke verlies van therapeutisch effect):- carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne (anticonvulsiva)- rifampicine (antimycobacterieel middel)- sint-janskruid (Hypericum perforatum) (een kruidenmiddel)Gelijktijdige toediening met de volgende geneesmiddelen is gecontra-indiceerd vanwege de mogelijkheid van ernstige en/of levensbedreigende bijwerkingen:- alfuzosine (alfa-1-adrenoreceptorantagonist)- amiodaron, bepridil, dronedaron, kinidine, ranolazine, systemisch lidocaïne (anti-aritmica/anti-anginosa)- astemizol, terfenadine (antihistaminica)- colchicine indien gebruikt bij patiënten met nier- en/of leverinsufficiëntie (een geneesmiddel tegen jicht))- rifampicine (antimycobacterieel middel)- ergotalkaloïden (bijv. dihydro-ergotamine, ergometrine, ergotamine, methylergonovine)- cisapride ( gastro-intestinale prokinetica)- pimozide, quetiapine, sertindol (antipsychotica/neuroleptica)- triazolam, oraal toegediend midazolam (sedativa/hypnotica) (voor voorzichtigheid met betrekking tot parenteraal toegediend midazolam)- sildenafil indien gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie, avanafil (PDE-5-remmers)- simvastatine en lovastatine (HMG-CoA-reductaseremmers))- ticagrelor (anti-aggregantia)

Details
CNK3197357
FabrikantenJohnson & Johnson
MerkenJohnson & Johnson
Breedte63 mm
Lengte127 mm
Diepte60 mm
Verpakkingshoeveelheid30
Bijsluiter