Rythmodan Caps 120 X 100mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Rythmodan® is een geneesmiddel tegen hartritmestoornissen. Rythmodan® is aangewezen bij het voorkomen of het behandelen van hartritmestoornissen (onregelmatige of te snelle hartslag) en de daarmee gepaard gaande symptomen. Rythmodan® is actief in alle delen van het hart (voorkamers en kamers).

Gebruik
 • Ladingsdosis:
  • 4 tot 6 capsules per dag
  • 8 capsules per dag, wanneer electro-cardioversie gecontraïndiceerd of materieel onmogelijk is
  • Onderhoudsbehandeling
  • Progressieve dosisverlaging tot min. 1 capsule om de 6 uur (4 capsules/dag)
  • Voorbereiding op hartkatherisatie en op hartchirurgie
  • 3 tot 6 capsules per dag gedurende de drie voorafgaande dagen
  • 2 capsules 's morgens vóór de catheterisatie
  • tussen 4 en 6 jaar : 1 tot 2 capsules per dag
  • van 7 tot 14 jaar : 2 tot 3 capsules per dag

Toedieningswijze

 • De dagdosis regelmatig verdelen over de dag in 3 innamen.
Samenstelling

Rythmodan 100 mg: 100 mg disopyramide.

Hulpstoffen:

 • Lactose
 • Maïszetmeel
 • Talk
 • Magnesiumstearaat per tweekleurige gelatinecapsule (= titaandioxide – indigotine – geel ijzeroxide).
Indicatie
 • Recidieven van volledige aritmie door atriumfibrillatie en -flutter na regularisatie
 • Aanvallen van reciproke paroxysmale tachycardie, ook bij het Wolff-Parkinson-White syndroom
 • Recidieven van ventriculaire tachycardie
 • Hardnekkige en slecht getolereerde atriale en ventriculaire extrasystolen
 • Atriumfibrillatie en -flutter wanneer electro-cardioversie gecontraïndiceerd of onmogelijk is
Contra indicatie

- Niet gecompenseerde hartinsufficiëntie.- Ernstige hartinsufficiëntie, uitgezonderd wanneer deze secundair is aan een hartaritmie- Associatie met andere geneesmiddelen welke ventriculaire aritmieën en meer bepaald torsades de pointes kunnen veroorzaken).- Ernstige hypotensie.- Sick sinus syndroom.- Overgevoeligheid voor disopyramide of voor één van de hulpstoffen van het geneesmiddel.- Atrio-ventriculair blok van de tweede en de derde graad zonder pacemaker.- Volledig bundeltakblok, voornamelijk als deze gepaard gaat met een A-V blok van de eerste graad of indien het een rechterblok betreft, gepaard met een linker hemiblok.- Gesloten hoekglaucoom.- Prostaathypertrofie met (antecedenten van) urineretentie.- Bestaande verlenging van het QT-interval.Rythmodan 250 mg Long Action zal noch aan kinderen, noch aan patiënten met lever- of nierinsufficiëntie toegediend worden.Omwille van de aanwezigheid van lactose in Rythmodan 100 mg (33 mg/capsule), dienen patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie dit geneesmiddel niet te gebruiken.Omwille van de aanwezigheid van saccharose in Rythmodan 250 mg Long Action (30 mg/tablet), dienen patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrase-isomaltase insufficiëntie dit geneesmiddel niet te gebruikenOmwille van de aanwezigheid van glucose in Rythmodan 250 mg Long Action (3,6 mg/tablet), dienen patiënten met zeldzame glucose-galactose malabsorptie dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Details
CNK0077602
FabrikantenCheplapharm Arzneimittel, De Eurocept Groep, Sanofi
Breedte55 mm
Lengte132 mm
Diepte45 mm
Verpakkingshoeveelheid120
Bijsluiter