Telmisartan 80mg Teva Tabl 98

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

  • Behandeling van essentiële hypertensie

De dosering die meestal doeltreffend is, is 40 mg eenmaal daags. Sommige patiënten kunnen al baathebben bij een dagdosis van 20 mg. Als de nagestreefde bloeddruk niet wordt bereikt, kan detelmisartandosis verhoogd worden tot een maximum van 80 mg eenmaal daags. Telmisartan kan anders ook gebruikt worden in combinatie met thiazidediuretica zoals hydrochloorthiazide, dat een additiefbloeddrukverlagend effect heeft vertoond met telmisartan. Bij de overweging om de dosis te verhogen, moeter rekening mee gehouden worden dat het maximale antihypertensieve effect over het algemeen vier totacht weken na het begin van de behandeling wordt bereikt.

  • Cardiovasculaire preventie

De aanbevolen dosering is 80 mg eenmaal daags. Het is niet bekend of doses lager dan 80 mg telmisartandoeltreffend zijn om de cardiovasculaire morbiditeit te verminderen.

As de behandeling met telmisartan wordt opgestart om de cardiovasculaire morbiditeit te verminderen, isnauwlettende opvolging van de bloeddruk aanbevolen, en zo nodig moet de dosering van geneesmiddelendie de bloeddruk verlagen aangepast worden.

Speciale populaties

  • Patiënten met nierstoornissen

Er is beperkte ervaring beschikbaar bij patiënten met ernstige nieraandoeningen of hemodialyse.Een lagere startdosering van 20 mg is aanbevolen bij deze patiënten. Er is geendosisaanpassing nodig voor patiënten met lichte tot matige nierstoornissen.

  • Patiënten met leverstoornissen

Telmisartan is gecontra-indiceerd bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie.

Bij patiënten met lichte tot matige leverinsufficiëntie mag de dosering niet hoger zijn dan 40 mg eenmaaldaags.

  • Bejaarde patiënten

De dosis hoeft niet te worden aangepast voor bejaarde patiënten.

  • Pediatrische patiënten

De veiligheid en werkzaamheid van telmisartan bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar is nietvastgesteld.

Wijze van toediening

Telmisartan Teva Generics tabletten zijn bestemd voor een éénmaal daagse orale toediening en dieneningenomen te worden met vloeistof, met of zonder voedsel.

Samenstelling

Elke tablet bevat 80 mg telmisartan

Hulpstoffen met bekend effect:Elke tablet bevat 38,40 mg sorbitol (E420)

mannitol

meglumine

sorbitol (E420)

povidon (K-90)

natriumhydroxide

hypromellose

magnesiumstearaat

Indicatie
  • Hypertensie

Behandeling van essentiële hypertensie bij volwassenen.

  • Cardiovasculaire preventie

Reductie van cardiovasculaire morbiditeit bij volwassenen met:

- manifeste atherotrombotische cardiovasculaire aandoeningen (voorgeschiedenis van coronairehartaandoening, beroerte, of perifere arteriële aandoening) of

- type 2 diabetes mellitus met gedocumenteerde schade aan een doelorgaan

Details
CNK3043163
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte80 mm
Lengte135 mm
Diepte100 mm
Verpakkingshoeveelheid98
Bijsluiter