Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Benedicte Van Heule

Pintestraat 17

9840 De Pinte

Hoofdapotheker: Benedicte Van Heule

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0479 422 104

Machtigingsnummer APB: 441202

Telefoonnummer: 09 282 53 06

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.