Xeden 200mg Hond Tabl 120

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Oraal gebruik.5 mg enrofloxacine/kg/dag eenmaal daags, dat wil zeggen dagelijks één tablet per 40 kglichaamsgewicht gedurende:

  • 10 dagen bij lage urineweginfecties.
  • 15 dagen bij hoge urineweginfecties en lage urineweginfecties geassocieerd met prostatitis.
  • Tot 21 dagen bij oppervlakkige pyodermie, afhankelijk van de klinische respons.
  • Tot 49 dagen bij diepe pyodermie, afhankelijk van de klinische respons.

Indien klinische verbetering uitblijft dient, halverwege de behandelduur, de behandeling te wordenheroverwogen.

Samenstelling

Per tablet:

Enrofloxacine 200,0 mg

Klavervormige beige tablet met breukstrepen.

Indicatie

Doeldier : honden

- Behandeling van infecties van de lagere en hogere urinewegen (wel of niet geassocieerd met

prostatitis) veroorzaakt door Escherichia Coli of Proteus mirabilis.

- Behandeling van oppervlakkige en diepe pyodermie

Contra indicatie
  • Niet gebruiken bij jonge honden of honden in de groei (honden jonger dan 12 maanden (kleinerassen) of jonger dan 18 maanden (grote rassen)) aangezien het diergeneesmiddel veranderingen in het epifysaire kraakbeen kan veroorzaken bij puppies in de groei.
  • Niet gebruiken bij honden met aandoeningen die gepaard gaat met toevallen, aangezienenrofloxacine het CZS kan stimuleren.
  • Niet gebruiken bij honden met bekende overgevoeligheid voor fluoroquinolonen of een van dehulpstoffen.
  • Niet gebruiken in geval van resistentie tegen quinolonen, aangezien er een bijna volledigekruisresistentie tegen andere quinolonen en een volledige kruisresistentie tegen anderefluoquinolonen bestaat.
  • Niet gebruiken in combinatie met tetracyclines, fenicolen of macroliden in verband met potentiële antagonistische effecten.
Details
CNK2975613
FabrikantenCeva Sante Animale
Bijsluiter